دو کمک کار خوب

حاج آقا صدّیقی-9/4/94-امامزاده صالح علیه السّلام تجریش

ما ضعیف هستیم و احتیاج به کمک و پناهگاه داریم.چیست کمک و پناهگاه ما؟ صبر و نماز

و استعینوا بالصّبر والصّلوة فانّها لکبیرة الّا علی الخاشعین

برخی می گویند «انّها» به صلوة برمی گردد امّا به استعانت برمی گردد؛ یعنی اگر غبار معصیت، دل آدمی را تیره نکرده باشد و خاشع باشد، آنگاه نماز و صبر می تواند برای او راهگشا باشد.

درباره ی نماز

نماز سیمایی دارد و ملکی می سازد که مراقب ماست. نماز «نهی می کند»: انّ الصّلوة تنهی عن الفحشاء و المنکر.امر و نهی برای موجودات عاقل است.اگر نمازتان نماز بود، موجودی خلق می شود که هرگاه می خواهید گناه کنید، می گوید نکن که خواهی افتاد- و نیز هر جا که کار خیری بود، نمی گذارد که از دستت برود.

در باره ی صبر

سه زمینه برای صبر کردن داریم: طاعت، معصیت و مصیبت

کسی را که اهل صبر کردن باشد خداوند رها نمی کند و بهش کمک می کند.

برای  صبر در برابر معصیت، مثلا بدانیم که بی حجاب ها را چشم های ناپاک نگاه می کنند؛ چشم های پاک که آنها را نگاه نمی کند؛ آنها بدبخت اند و می خواهند جوانان مردم را بدبخت کنند.

اگر اهل صبر باشیم،خداوند به ما افراد خوب را عطا می کند مثلا دوستان خوب، فرزندان خوب.

/ 0 نظر / 9 بازدید