جذبه ی بی نهایت تو

تو ...ای احساساتی عاقل

ای عاقله مرد رحیم

ای شیعه ی آن خشونت مهربان

تو چقدر مطلوب نوجوانی من

-آن کوچک در آرزوی بزرگ شدن-

 بودی

و من

اکنون که جوانسال شده ام

-و هنوز

همان کوچک در آرزوی بزرگ شدن-

چرا اینقدر

از تو دور ام؟

-هر چند که اتراقگاه دل من

ردّ پای پوتین های توست.

من

در راه تو ام

امّا

در ایستگاه صفرم

می شود آیا کمی درنگ کنی

تا شاید لاک پشت زمین گیر من

چند قرن دیگر

به تو برسد؟

/ 1 نظر / 10 بازدید