« مشورت با عقل کردم گفت: حافظ می بنوش »

کار؛ جایی که یک خیال پرداز حرفه ای- که ممکن است خیلی هم باهوش باشد- از یک موفّق بالقوّه- که ممکن است فردی بسیار معمولی باشد- متمایز می شود.

در نتیجه ی یک کنجکاوی و تشنگی درونی برای شناسایی دلیل برخی از ناکامی ها در رسیدن به موفّقیّت، این بار به جای گوشی را برداشتن و با مشاور تلفنی- که او هم زمین زادی است مثل من شاید کمی کارکشته تر- درد دل کردن، کششی مرا به محضر کتاب شریف میزان الحکمه- این مهمان بابرکت کتابخانه مان- این بوستان گاه گاهی محکوم به فراموشی- سوق داد. زیبایی و استواری  حقیقت سخنان اهل بیت علیهم السّلام، من جنون زده را آرام کرد و شگفت زده، و لبریز لذّت شدم. نورواژه هایی را نوشیدم که هرگز زمین زاد نبودند؛ شاید  که طعم چشمه های عرش را می دادند.

هر چند فقط کمی عربی بلد ام، امّا قابل فهم است این جمله ها:

امام علی علیه السّلام :

 «العمل العمل ثمّ النّهایه النّهایه و الاستقامه الاستقامه ثمّ الصّبر الصّبر و الورع الورع انّ لکم نهایه فانتهوا الی نهایتکم»

کار کنید و به پایانش رسانید و در آن پایداری ورزید و پارسا باشید. همانا شما را پایانی(بهشت) است پس خود را به آن رسانید.

امام علی علیه السّلام:

« المداومه المداومه! فانّ الله لم یجعل لعمل المومنین غایه الّا الموت»

در کار، پی گیر باشید زیرا خداوند برای کار مومنان پایانی جز مرگ قرار نداده است.

امام باقر علیه السّلام: « ما من شیء احبّ الی الله من عمل یداوم علیه و ان قلّ»

چیزی محبوب تر از کاری که بر آن مداومت شود- هرچند که کاری کوچک - نزد خداوند نیست.

امام صادق علیه السّلام: «اعملوا قلیلا تنعّموا کثیرا»

اندکی کار کنید تا بسیار مغتنم شوید.

 

اللهمّ صلّ علی محمّد و آل محمّد و عجّل فرجهم

 

برخیز زمین زاد!

/ 0 نظر / 11 بازدید