بزرگ شو تا لایق دانش شوی...

زمانی، از آموختن علم بیشتر، خودداری می کردم و به آن مقدار که می دانستم، کاملا راضی بودم.پس از مدتی،  اشتیاقم برای دانشجویی، از سر گرفته شد.سعی کردم تحلیلی برای این پدیده بیابم.

علم چیز بسیار خوبی است.چرا؟ چون باعث افزایش کمی و کیفی مقدار ایمان و عمل صالح می شود.

انسان مشتاق رشد و کمال-الی الله- دو کار می تواند در زمینه ی علم انجام دهد: 1- کسب علم جدید و بیشتر2- مرور علم های قبلی

به نظر می رسد که برای انسان های کم ظرفیت تر(=مبتدی)، در قدم اول، مرور علم های کسب شده ی قبلی مفید تر باشد زیرا تکرار علم می تواند باعث افزایش ایمان و افزایش ظرفیت فرد باشد. این افزایش گنجایش فرد، مقدمّه ی بسیار خوب و مناسبی سست برای کسب علم بیشتر . در واقع کسب علم جدید، ظرفیت بالایی می طلبد امّا انسان کوچک به جایی می رسد که جای علم بیشتر را ندارد و کسب آن را غیر ضروری و گاه غیر مفید و گاه حتی مضر می یابد.  

/ 0 نظر / 10 بازدید