تصمیم یک زمین زاد جوان

می خواهم گناه نکنم و صبر کنم.

رهیافت ها:

1-اعتماد به نفس فراوان

2-سخن نگفتن از تمایلات-حتّی به اشاره و کنایه

3-اخلاق خوش/ پای بندی به شعار «من،خدا،طبیعت»

3-شرکت در کلاس های مفید

4-تفریح: امامزاده-آرامگاه شهدای گمنام-روستاپیمایی

/ 0 نظر / 12 بازدید